ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นได้อย่างไร

 
     
 

กติภูมิคุ้มกันจะติดตัวเรามาเองโดยธรรมชาติตั้งแต่แรกเกิด   ส่วนที่จะมาสร้างเพิ่มขึ้นเองภายหลัง   อวัยวะที่เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันได้แก่ ไขกระดูก ตับ   ต่อมธัยมัส   ม้าม  ต่อมน้ำเหลืองต่างๆ   และเซลล์เม็ดเลือดขาวทุกชนิด    

นอกจากนี้ยังมีสารอีกหลายชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริม  ระบบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ดีและสมบรูณ์ยิ่งขึ้นสารนั้นมีชื่อ 

เรียกว่า สารอิมมูโนโกลมูลิน     ( Immunoglobulin ) และ สารอินเตอร์ลิวคิน  (Interleukin) ซึ่งเป็นแอนตี้บอดี้ในการต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม  และมีบทบาทสำคัญยิ่งถ้าร่างกายสามารถผลิตสารทั้ง 2 ชนิดนี้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นถ้าระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง   ร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยง่าย  ถึงจะมีการเจ็บป่วยบ้างก็จะหายเร็ว ฟื้นตัวเร็วขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ไม่น่าแปลกใจเลยว่า   ทำไมบางคนไม่เคยเห็นเจ็บป่วยเป็นอะไรเลยจนแก่ชรา  แต่กับอีกบางคนเดี๋ยวเห็นป่วยเป็นโน้นป่วยเป็นนี้กันทั้งปีทั้งชาติ   ตรงจุดนี้คำตอบก็คือ   ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ  เมื่อเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง  คำตอบจะอยู่ในหัวข้อต่อไป

 
     
   
 

62

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
     

 

   
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย