หนังสือเห็ดหลินจือ

                        กับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 
 
  ริษัทเฟรชแอนด์ไชน์จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

เห็ดหลินจือกับภูมิคุ้มกันโรค

 
 

       เมื่อหัวข้อที่แล้วได้มีการพูดถึง   ทำไมบางคนไม่เคยเห็นเจ็บป่วยเป็นอะไรเลยจนแก่ชรา   แต่กับอีกบางคนเดี๋ยวเห็นป่วยเป็นโน้นป่วยเป็นนี้กันทั้งปีทั้งชาติ   ตรงจุดนี้คำตอบก็คือ   อยู่ที่ระบบภูมิคุ้มกัน

            จากความเชื่อของบรรพบุรุษ  ที่ใช้เห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะ และรักษาโรคต่างๆมานานกว่า  2,000  ปี  ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า  เพราะเหตุใดคนที่กินเห็ดหลินจือส่วนใหญ่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย และอายุยืนยาว 

ในที่สุดความลับ สรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือ ก็ถูกเปิดเผยโดยวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  พบว่าภายในเห็ดหลินจือมีสารสำคัญทางยา เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย สารดังกล่าวคือ กลุ่มสารโพลีแซ็กคาไรค์ ( Polysaccharides )

ซึ่งสารกลุ่มนี้จะมีหลายชนิด จะออกฤทธิ์รวมกัน  เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด บีเซลล์ ( B-cells ) และ ที-เซลล์  (T-cells) ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของ  สารอิมมูโนโกลบูลิน  (Immunoglobulin)  และสารอินเตอร์ลิวคิน ( Interleukin) ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้ได้พูดไว้ในหัวข้อที่แล้วว่า ถ้าร่างกายสามารถผลิตสาร 2 ชนิดนี้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา  จะมีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีและแข็งแรงเพิ่มขึ้น

ซึ่จากการที่ได้ทดลองพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของสารดังกล่าวนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันได้แล้ว   ยังพบอีกว่าระบบภูมิคุ้มกันดังกล่าวสามารถต่อต้านไวรัส ( Antivirus ) และต่อต้านเซลล์มะเร็งโดยวิธี    ผ่านทางกลไกของระบบภูมิคุ้มกันและยังป้องกันการเกิดมะเร็ง( Cancerchemoprevention ) เนื่องจากเห็ดหลินจือแสดงฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกัน  ต้านอ๊อกซิเดชั่นและกำจัดอนุมูลอิสระ 

รวมถึงยังแสดงฤทธิ์ต่อต้าน  การถูกกดภูมิคุ้มกัน   ที่เกิดจากการใช้ยาหลายชนิด เช่นยารักษาโรคมะเร็งบางตัว  พวกเคมีบำบัด  และยังปกป้องเซลล์ไขกระดูกที่ได้รับรังสีแกมม่า  และรังสีโคบอล 60  สารกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญก็คือกลุ่มสาร        “ โพลิแซ็กคาไรค์ ” ( Polysaccharides )

           นอกจากนี้ยังพบอีกว่าในผู้ป่วยด้วยโรคระบบภูมิคุ้มกับบกพร่อง  เห็ดหลินจือมีสารสำคัญทางยาหลายชนิดที่แสดงฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัส HIV ได้  โดยกลุ่มสารดังกล่าวจะไปแสดงฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส HIV ในขั้นตอนของเอนไซม์โปรติเอส 

          และกลุ่มสารที่แสดงฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัส HIV คือ กลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์ชนิดขม   ( Bitter Triterpenoids ) หลายชนิดได้แก่  beta ganoderic acid , lucidumol B,  ganodermanondiol ,ganodermanontriol , และ ganolucidic  acid A

 
     
 

 
 

 สรุป เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพร  ที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพ  และมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่กว้างขวาง    เป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับ  และมีผลการศึกษาที่มีวิทยาศาสตร์รองรับสารสำคัญทางยา  ที่ใช้รักษาโรคต่างๆได้อย่างมากมายนับเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าแก่การใช้  และเป็นมรดกทางยาที่บรรพบุรุษได้ศึกษาไว้ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี  และยังคงใช้ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน  

 
 

63

 
               
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
 
 

 

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย