หนังสือเห็ดหลินจือ

                        กับการรักษาโรค

เขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 
 
  ริษัทเฟรชแอนด์ไชน์จำกัดได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ข้อมูลได้

 

 
     
     
 

ะบบภูมิคุ้มกันโรค

 
     
              ที่สุดของการมีสุขภาพดี  ไม่เจ็บป่วยง่าย  ก็คือ  การมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  ภูมิคุ้มกันที่ดี  คือ  แสงสว่างที่มองเห็นอยู่ปลายอุโมงค์  มันคือที่มาของการมีสุขภาพดี  การที่คนเราป่วยและต้องกินยารักษา  ตรงนี้คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ทำอย่างไรถึงจะไม่ป่วย  ใช้อะไร  วิธีไหน  คำตอบก็คือ  การมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  ตรงจุดนี้สำคัญมาก  หลายคนถามว่าทำอย่างไรถึงจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  คำตอบก็คือ โดยวิธีบำรุงรักษา                
 
 

     การมีสุขภาพที่ดีถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น   มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ของรถที่ต้องมีการบำรุงรักษา  เพื่อให้เครื่องยนต์เสื่อมชำรุดช้าที่สุด  แต่ถ้าเจ้าของรถ ไม่บำรุงรักษา  เอาแต่ใช้งานอย่างเดียว  ในที่สุดเครื่องยนต์ของรถ ก็จะเสื่อมชำรุดเสียเร็วกว่ากำหนด    ตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่าที่สุดของการมีสุขภาพที่ดีก็คือการรู้จักบำรุงรักษาตัวเอง

 
     
           ระบบภูมิคุ้มกัน ( Immune  system )  คืออะไร  คำตอบก็คือเป็นกลไกลอย่างหนึ่งในร่างกาย  ที่ติดตัวเรามาตามธรรมชาติ  โดยมีหน้าที่หลัก  กำจัดเชื้อโรค  หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย  เช่น  เชื้อแบคทีเรีย  เชื้อไวรัส  เซลล์มะเร็ง  สารก่อมะเร็ง  เซลล์ที่มีอายุมาก  หรือสิ่งอื่น ๆ  ที่อาจให้โทษต่อร่างกาย  สิ่งเหล่านี้จะถูกระบบภูมิคุ้มกันกำจัดและทำลาย  
 

61

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
     

 

   
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย