โรคหัวใจ

 
     
 

4.   โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ  โรคนี้มีหลายชนิด บางชนิดไม่เป็นอันตราย บางชนิดอันตรายมากและกลุ่มที่เป็นอันตรายมักมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ และ หลอดเลือดหัวใจร่วมด้วย ทั้งนี้ การเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ สาเหตุเกิดจาก ระบบไฟฟ้าในหัวใจทำงานผิดปกติไป เช่น มีจุดกำเนิดไฟฟ้าแปลกปลอมขึ้น หรือเกิดทาง ลัดในระบบ ( เหมือนไฟฟ้าลัดวงจร )

5.   โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคนี้อาจเรียกว่าโรคหัวใจขาดเลือดก็ได้

เพราะหลอดเลือดหัวใจมีหน้าที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ   และถ้าหลอดเลือดทำงานผิดปกติ  ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  สำหรับสาเหตุที่เกิดโรคนี้มีด้วยกันหลายสาเหตุแต่ที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานและไขมันในเส้นเลือดสูงมีสาเหตุมาจากการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด  ทำให้ตีบตัน

6.   มะเร็งที่หัวใจ มะเร็งที่หัวใจพบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก   อวัยวะที่เป็นมะเร็งอยู่ใกล้กันกับหัวใจแล้วลุกลามไปยังหัวใจ เช่นมะเร็งที่ปอด  หรือมะเร็งที่เต้านม เป็นต้น

7.    การติดเชื้อที่หัวใจ  พบได้บ่อยในผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ำ  หรือติดยาเสพติดชนิดฉีด โดยมากจะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ   ทำให้รักษาได้ยากมาก

8.   โรคเยื่อหุ้มหัวใจ  โรคนี้พบไม่บ่อย ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย   หรือไวรัส   หรือเชื้อวัณโรค   ทำให้เกิดการอักเสบ โรคนี้ส่วนใหญ่รักษาได้   ยกเว้นกรณีที่มะเร็งแพร่กระจายมายังเยื่อหุ้มหัวใจ

                สรุปโรคหัวใจในความเป็นจริงยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากคำว่า     “ โรคหัวใจ ” มีความหมายที่กว้างมาก อาการที่เกิดจากโรคหัวใจ เช่น อาการเจ็บหน้าอก  หอบเหนื่อย  ใจสั่น  ขาบวม  เป็นลมวูบ  อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเท่านั้น ยังมีโรคอื่น ๆ อีก ที่อาการคล้ายกัน ดังนั้นการพิจารณาวินิจฉัย ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่   อาจต้องใช้วิธีพิเศษ เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์   หรือวิธีอื่นๆ ที่ทันสมัยเพื่อแยกชนิดโรคอื่นที่มีอาการคล้ายกัน

32

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย