คลิกอ่านข้อมูล   เรื่องโรคหัวใจ

     
 
 
 
หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค
   
 

ขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 

      สมุนไพรรักษาโรคหัวใจ  กล่าวกันว่า  ชาวจีนโบราณรู้จักใช้เห็ดหลินจือบำรุงและรักษาโรคหัวใจ  ตั้งแต่ต้นสมัยราชวงศ์หมิงราว  630  ปี  และที่ผ่านมาหมอจีนโบราณยังคงใช้รักษา ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
   
บันทึกรายการวิทยุ  FM 89.5
 

ฟังเพลงเพราะๆ ประกอบรายการ

 

อีกไม่นาน...................................เบอร์ด

 

คิดถึง...............................peacemaker

 

คนที่แสนดี................................นันทิดา

 

เธอสวย.............................peacemaker

เรื่อง โรคหัวใจ

33.10 นาที

ดำเนินรายการโดย คุณชนาธิป ไพรพงศ์