การของโรคความดันโลหิตสูง

ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏอาการให้เห็น แต่อาการที่พบได้ทั่วไปคือปวดศีรษะ มักปวดบริเวณท้ายทอย   และจะเป็นในช่วงเช้า มักพบในคนที่มีอาการรุนแรง และอาการแบบนี้จะหายไปเองได้อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ในบางครั้งอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น  คลื่นไส้   อาเจียน  ใจสั่น เหนื่อยง่าย  ความรู้สึกทางเพศลดลง  เลือดกำเดาออก   ตาพร่ามัว   ปัสสาวะเป็นเลือด  การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในยุคปัจจุบันแพทย์  ผู้ทำการรักษาสมัยใหม่จะไม่ให้ยาลด ความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว แต่แพทย์ผู้ทำการรักษาจะใช้วิธีรักษาที่สมบูรณ์แบบ โดยการแนะนำให้ผู้ป่วยปรับการใช้ชีวิตประจำวันใหม่ ควบคู่ไปกับการใช้ยา  เช่นให้ออกกำลังกายทุกวัน   เป็นวิธีรักษา ที่เรียกว่า

 

Complementary treatment เป็นการรักษา      แพทย์ทางเลือก( Alternative  medicine ) อย่างหนึ่ง รวมถึงแนะนำให้ผู้ป่วย พักผ่อนให้เพียงพอ  พยายามหลีกเลี่ยงจากความเครียด และลดสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่  งดอาหารเค็มจัด  อาหารรสจัด  และอาหารมันจัดเป็นต้น และผู้ป่วยควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ   ควรมาพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง   เพื่อตรวจสุขภาพเป็นระยะ

 
     
 

56

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
     

 

   
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย