โรคไขมันในเส้นเลือดสูง

 
     
 

                 คลอเรสเตอรอล  และไตรกลีเซอไรค์  ไขมันทั้งสองชนิดนี้เป็นเป็นพี่น้องกัน  โดยคลอเรสเตอรอลจะเป็นพี่  ส่วนไตรกลีเซอไรค์จะเป็นน้อง  เป็นไขมันที่ให้พลังงานให้แก่ร่างกาย  ไขมันทั้งสองชนิดนี้จะอยู่ในกระแสเลือด  ไหลเวียนไปตามหลอดเลือดทั่วร่างกาย

ปัญหาของไขมันทั้ง  2  ชนิดก็คือ   ถ้าร่างกายมีไขมันทั้ง  2  ชนิดนี้มากเกินไป   มันจะไปเกาะตัวอยู่ตรงผนังด้านในของหลอดเลือด  และถ้าไขมันสะสมตัวมากขึ้น  หรือหนาขึ้น  จะทำให้การไหลเวียนของเลือดยากขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดแคบลง    จนถึงขั้นตีบตันเลือดไม่สามารถไหลเวียนผ่านได้  ตรงจุดนี้คืออันตรายที่จะนำไปสู่การเป็นโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ระดับไขมันในเส้นเลือดที่เหมาะสม

                คลอเรสเตอรอล  และไตรกลีเซอไรค์  สามารถตรวจวัดได้โดยการเจาะเลือด  และต้องอดน้ำอดอาหารไม่น้อยกว่า  12  ชม.  ค่ามาตรฐานของไขมันทั้ง  2  ชนิดนี้ไม่ควรเกิน  200  มก./ดล.  แต่หากมากกว่า  200  มก./ดล.  ถือว่ามีไขมันในเส้นเลือดที่สูงกว่าปกติ

ตารางความเสี่ยงต่อไขมันในเส้นเลือด

อายุ

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

2-19

เกิน  170

เกิน  185

20-29

เกิน 200

เกิน  220

30-39

เกิน  220

เกิน  240

40  ขึ้นไป

เกิน  240

เกิน  260

 51

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
 

 

 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย