โรตับติดต่อได้หรือไม่

 
 

                โรคตับที่สามารถติดกันได้เฉเพาะโรคตับที่เกิดจากไวรัสเท่านั้น  ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ  เอ  บี  ซี  ดี  และอี   เชื้อไวรัสเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีต่างกัน  ชนิดเอ  และอี   จะแพร่เชื้อออกมาทางอุจจาระไปสู่ชุมชนเช่นตามแหล่งน้ำ  และปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำที่เรากินเข้าไป

                ส่วนเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี และดี  จะติดต่อกันทางเลือดเหมือนเชื้อไวรัสเอดส์  เช่นโดยทางเข็มฉีดยามีดโกน  ของมีคมที่เปื้อนเลือดคนมีเชื้อ  รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์  และจากมารดาสู่บุตรด้วยเช่นกัน

อาการของโรคตับ

มีไข้  อ่อนเพลียมาก   เบื่ออาหาร   ท้องจะบวมโตแบบท้องมาน  ตัวเหลืองตาขาวเป็นสีเหลืองเป็นดีซ่าน   เจ็บบริเวณตับ   อาเจียน    ถ่ายเป็นเลือด

การรักษาโรคตับ

1.   กำจัดสิ่งที่เป็นเหตุให้ป่วย เช่น งดดื่มสุรา เบียร์ และยาอื่นๆ

2.   กินยาให้ครบตามกำหนดที่แพทย์สั่ง 

3.   ควรได้รับอาหารเสริม  วิตามินบำรุงตับ   เพื่อช่วยให้ร่างกายมีภูมิ  

      ต้านทาน   และหายเร็วขึ้น

4.   รักษาตามอาการ โดยให้ยาตามอาการต่างๆที่เกิดขึ้น

5.   พักผ่อนให้มากๆ เพื่อให้ตับได้พัก  

6.   ในบางกรณีอาจต้องมีการผ่าตัด  เช่น  แก้ไขทางเดินของน้ำดี  

7.    อาจต้องผ่าตัดเปลี่ยนตับ   เอาตับใหม่ที่ดีมาแทน   ซึ่งกรณีนี้จะเป็น 

      ทางเลือกสุดท้าย

47

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
     

 

   
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย