อาการที่พบและโรคแทรก

 
    ในโรคเบาหวาน  
     
 

5.   เกิดโรคแทรกซ้อนที่หลอดเลือดเล็กที่เรียกว่า  Microvacular  อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไต  เนื่องจากไตทำงานหนักเพราะไตต้องทำหน้าที่ขับน้ำตาลส่วนเกินในกระแสเลือด  และในที่สุดก็จะเกิดภาวะไตวาย ต้องได้รับการฟอกไตทุกสัปดาห์

6.   ผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่แข็งตัวที่เรียกว่า Macrovascularจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจ บางรายจะมีโรคความดันโลหิตเข้ามาร่วมด้วย ตลอดจนถึงอาจทำให้เป็นอัมพาตได้เนื่องจากปลายประสาทอักเสบ Neuropathicทำให้เกิดอาการชาที่ขากล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากเส้นประสาทอัตโนมัติเสื่อม

การรักษาโรคเบาหวาน

การรักษาโรคเบาหวานในยุคปัจจุบันแพทย์จะให้ยาควบคุมน้ำตาลควบคู่ไปกับการรักษาที่เรียกว่า Complementary treatment โดยการแนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย  ควบคุมอาหาร บางรายอาจต้องให้วิตามิน รวมถึงสมุนไพรที่ผ่านการวิจัยว่าสามารถใช้ได้ โดยใช้ควบคู่ไปกับการให้ยาควบคุมน้ำตาล และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องใช้ยาควบคุมน้ำตาลไปตลอดชีวิต  มีผู้ป่วยหลายรายเข้าใจผิดคิดว่าการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันไปนานๆ อาจทำให้เกิดไตวาย  ความจริงแล้วสาเหตุของไตวาย ส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ป่วยมีน้ำตาลในกระเลือดที่สูงอยู่นาน ไตต้องทำงานหนักโดยขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ   ตรงจุดนี้น่าจะเป็นสาเหตุทำให้ไตวายมากกว่าเกิดจากการกินยาแผนปัจจุบัน เพราะฉะนั้นถ้าสงสัยควรปรึกษาแพทย์ที่รักษา   เพื่อให้ได้รับการชี้แจงได้ถูกต้อง

43

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
 

 

 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย