โรคเบาหวานคืออะไร

 
 

            ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน คือผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และเหตุใดน้ำตาลในเลือดถึงสูงกว่าปกติ คำตอบก็คือ  เกิดจากตับอ่อนผลิตสารอินซูลินได้น้อยหรืออาจไม่ได้เลย

               สารอินซูลินคืออะไร    สารอินซูลินคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลในร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงาน    และถ้าตับอ่อนผลิตสารอินซูลินได้น้อย หรือผลิตไม่ได้เลย   น้ำตาลก็จะตกค้างอยู่ในกระแสเลือด  ตรงจุดนี้คือสาเหตุของโรคเบาหวาน

น้ำตาลในร่างกายได้มาอย่างไร   คำตอบก็คือ   ได้มาจากอาหารที่เราบริโภคเข้าไป   ในคนปกติก่อนรับประทานอาหารเช้า จะมีระดับน้ำตาลในเลือด 70-110 มก. แต่หลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว 2 ชม. ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ควรเกิน140 มก.%   การวินิจฉัยจะทำได้โดยการเจาะเลือดเท่านั้น

                โรคเบาหวานคือโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง สามารถรักษาได้แต่ไม่หายขาด ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานต้องใช้ยาควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในภาวะปกติไปตลอดชีวิต     ถ้าหยุดใช้ยาควบคุมเมื่อไหร่    น้ำตาลก็จะสูงขึ้นและถ้าสูงจนอยู่ในภาวะวิกฤติ    อาจทำให้ถึงแก่กรรมได้

                ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานถ้าเกิดภาวะน้ำตาลสูงมากกว่า 180 มก.%  ให้สังเกตว่าในช่วงเวลาตอนกลางคืนจะปัสสาวะบ่อยมากเกิน 1  ครั้ง เนื่องจากน้ำตาลจะถูกขับออกทางปัสสาวะ   ในบางรายพบว่าปัสสาวะจะมีมดเข้ามาตอม  เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเกิดภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดสูง  ผู้ป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการรักษา 

41

 
     
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
 

 

 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย