เห็ดหลินจือ

 
    กับโรคมะเร็ง  
 

และที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปักกิ่งประเทศจีน  ได้ทดลองใช้เห็ดหลินจือรักษามะเร็งที่ตับหนูเป็นเวลา  10  วัน  พบว่าได้ผลในการหยุดเซลล์มะเร็งได้  95.6-98.5 %  ใกล้เคียงกับการทดลองญี่ปุ่น  

สำหรับการใช้เห็ดหลินจือร่วมกับยาชนิดอื่นๆ ก็สามารถใช้ได้โดยไม่ส่งผลเสียในการรักษา  มีรายงานในวารสารทางวิชาการได้พูดถึงการใช้เห็ดหลินจือร่วมกับยาอื่นๆ ในการรักษาโรคมะเร็งในไขกระดูก  ที่โรงพยาบาลแพทยแผนจีนในเมืองเซี่ยงไฮ้  และการใช้เห็ดหลินจือในผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร 

ในประเทศญี่ปุ่น  แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือที่เป็นยาสำเร็จรูป  โดยแพทย์จะใช้เห็ดหลินจือรักษามะเร็งควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน เป็นการเสริมฤทธิ์ยาให้แก่กัน  วิธีรักษาแบบนี้เรียกว่า Complementary treatment  หมายถึงการรักษาที่สมบูรณ์แบบ 2 ทาง นอก   จาก นี้เห็ดหลินจือยังสามารถนำไปใช้ร่วมกันกับยาสมุนไพรตัวอื่นๆ ได้โดยไม่ขัดแย้งกัน

                จากผลการศึกษาดังกล่าว  พบว่าเห็ดหลินจือสามารถลดภาวะแทรกซ้อนผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดที่ใช้รักษามะเร็ง มีทั้งชนิดรับประทาน  และชนิดฉีด  หรือจากการฉายรังสี   เช่น ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง  คลื่นไส้  อาเจียน  ผมร่วง  เป็นต้น พบว่ายาสกัดจากเห็ดหลินจือสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้  ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   อาการอ่อนเพลียและเบื่ออาหารจะหายไป   อาการคลื่นไส้  อาเจียน   ผมร่วง จะลดลงและหายไป   และยังพบอีกว่ามีการเพิ่มขึ้นของระบบภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้ภาพโดยรวมในการรักษาเป็นที่น่าพอใจ   คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยดีขึ้น

29

 
  กลับ        

หน้าต่อไป

 
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย