ารรักษา

 
 
  และป้องกัน
 
     
 

      มะเร็งสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่ คำตอบก็คือถ้ารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้น ก็สามารถรักษาให้หายได้  แต่ถ้าเป็นระยะท้าย ๆ แล้วการรักษาจะยุ่งยากมาก เพราะฉะนั้น ก็อย่าได้ชะล่าใจ เดี่ยวนี้วงการแพทย์สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างเป็นสารก่อมะเร็ง  เราก็ต้องหลีกเลี่ยง หรือใครที่มีญาติ พี่น้องเป็นมะเร็งกันหลาย ๆ คน ก็ควรไปตรวจดูว่า มันถ่ายทอดพันธุกรรมมาหลบอยู่ในตัวเราบ้างหรือไม่และที่สำคัญ   ควรมีการตรวจร่างกายประจำทุกปี

        มัยนี้เขามีวิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการหลายอย่าง ที่ช่วยตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกโดยวิธีการตรวจคัดกรอง ( Screening test ) ช่วยวินิจฉัย และพบว่าถ้าเป็นระยะเริ่มแรกก็สามารถรักษาให้หายขาดได้

27

 
 

กลับ

       

หน้าต่อไป

 
 

 

 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย