คลิกอ่านข้อมูล   เรื่องโรคตับ

     
 
 
 
หนังสือเห็ดหลินจือกับการรักษาโรค
   
 

ขียนโดย สมศักดิ์ ชินกร

 

 

          สมุนไพรรักษาโรคตับ  พบภายในเห็ดหลินจือว่ามีฤทธิ์ต่อต้านสารพิษที่มีต่อตับ(Antihepatotoxie)และยับยั้งการเจริญ       เติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ (Cytotoxicty on hepatoma cells)นอกจากนี้พบว่ายังมีสาร กาโนโดสเตอโรน(Ganodosterone) เป็นสารที่มีฤทธิ์ในการลดพิษที่มีต่อตับด้วย

โดยเฉเพาะในประเทศเกาหลีใช้เป็นยาบำรุงตับ  ปัจจุบันมีการจดสิทธิบัตรเป็นยาเม็ด 50 mg. มีข้อบ่งชี้ใช้กระตุ้นการทำงานของตับ(Liver function stimulant) เป็นยาที่ประกอบด้วยสารกาโนโดสเตอโรนของเห็ดหลินจือ

   
บันทึกรายการวิทยุ  FM 89.5
 

ฟังเพลงเพราะๆ ประกอบรายการ

 

 

 

คนที่ไม่เข้าตา.........  calories blah blah

 

 

 

 

เรื่องโรคตับและวิธีกินเห็ดหลินจือ

22.56 นาที

ดำเนินรายการโดย คุณชนาธิป ไพรพงศ์